Hình ảnh tiêu biểu

hội trại kĩ niệm 40 năm ngày thành lập huyện krông năng