Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Lượt xem:

[...]
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH  TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 14)

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 14)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮk TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG     DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 14) (Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020)  52. Tập thể lớp 12A1, Niên khóa [...]
DANH SÁCH  TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 12 VÀ LẦN 13)

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 12 VÀ LẦN 13)

Lượt xem:

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 LẦN 12 (Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 08 tháng 7 năm 2020) 47. Cựu học sinh lớp 12A1 (GVCN – Cô: Trần Thị Hằng) và lớp 12A2 (GVCN – Thầy: Phạm Thái Bình), [...]
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 10 VÀ LẦN 11)

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 10 VÀ LẦN 11)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮk TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 LẦN 10: (Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 7 năm 2020)  38. Cựu học sinh Lớp 12A1, Năm học 2005 – [...]
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 9)

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 9)

Lượt xem:

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 9) (Tính đến thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 06 tháng 7 năm 2020)  34. Tập thể lớp 10A6, Năm học 2019 – 2020 (GVCN – Thầy: Huỳnh Tấn Thương), Số tiền: 1.000.000đ (Một triệu đồng) [...]
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 8)

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 8)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮk TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG     DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 8) (Tính đến thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 06 tháng 7 năm 2020)   30Cựu học sinh Hoàng Đình Thắng, [...]
Trang 1 / 41234 »